top of page

Marinera Çeşme Projesi

Bu projede, Marina Çesme Projesi kapsamında inşaatına başlanacak olan konut yapılarının yapısal tasarım açısından değerlendirilmesi yapılmış ve bu yapıların ardgerme hesapları için oluşturulan mevcut matematik modelleri, hesap raporları, mimari ve statik projeleri incelenmiştir.

Yapıların düşey taşıyıcıları normal katlarda süneklik düzeyi yüksek perdelerden, bodrum katında ise süneklik düzeyi yüksek kolon ve perdelerden oluşmaktadır. Yükler, düşey taşıyıcılara normal katlarda kirişsiz döşeme ile bodrum katında ise iki yönlü kirişli döşeme ile aktarılmaktadır. Normal katlarda bulunan konsol kirişsiz döşemelerde ardgerme uygulanması planlanmıştır.

Değerlendirme neticesinde kolon, perde, döşeme ve kiriş eleman boyutlarının yeterli olduğu görülmüştür.

Konsol döşemelerde uygulanacak olan ardgerme projeleri ve matematik modellerinin incelenmesi neticesinde projenin yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun ve yeterli güvenlikte olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu analizlerde malzeme karakteristiklerinden kaynaklanan uzun süreli etkiler de göz önünde bulundurulmuştur. Buna göre bulunan en yüksek sehim değerlerinin yönetmelik sınırları içinde kaldığı görülmüştür. Uygulama sırasında oluşabilecek hatalar da göz önüne alınarak iki tendon arası mesafenin 2.0 katına çıkması durumunda dahi sehim değerlerinin yönetmelik sınırlarında olduğu görülmüştür.

Uygulanabilirlik sınır durumu kapsamında konsol döşemelerde titreşim analizleri kalıcı ve hareketli yükler için yapılmıştır. Bulunan sonuçlar konut olarak kullanılması planlanan yapılar için kabul edilebilir düzeydedir.

Yapısal Değerlendirme,

Çelik,

Mühendislik,

Endüstriyel,

Sehim Kontrolü

Kategoriler:

Nuhoğlu İnşaat

Müşteri:

İzmir/Türkiye

Ülke/Bölge:

Çeşme

Konum:

Bir bakışta...

bottom of page