Yapısal Değerlendirme

Haliç Tersanesi:
Valide Kızağı ve
Muhtelif Binalar
Nuhoğlu Yenitepe Konutları

"Değişen Dünya için Tasarım"