top of page

Doğuş Üniversitesi

İstanbul Kadıköy'de bulunan mevcut üniversite binalarının E, F ve G bloklarının deprem performanslarının belirlenmesi ve güçlendirme projelerinin hazırlanması kapsam dahilindedir. 

 

Sözkonusu binalar 2000 öncesi inşaa edilmiş olduğu için, binaların mevcut deprem güvenliğinin kontrol edilmesi talep edildi.

     

Performans hesapları DBYBHY 2007 ve ASCE 41-06 dökümanlarına uygun olarak yapılmıştır. İlgili yönetmeliklere göre deprem performansları zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizlerle belirlenmiştir.

 

Analizler sonucunda gerekli görülen güçlendirme uygulamaları için de ayrıca bir proje tarafımızdan hazırlanmıştır.

Deprem performansı,

Çelik Yapı,

Betonarme Yapı,

Güçlendirme

Kategoriler:

Doğuş Üniversitesi

Müşteri:

Türkiye

Ülke / Bölge:

İstanbul

Konum:

Bir bakışta...

bottom of page