top of page

Cubes Ankara – Yapısal Değerlendirme

Bu proje, Cubes Ankara Projesi kapsamında bulunan A ve B blokların yapısal tasarım açısından değerlendirilmesini içermektedir.

Mevcut yapı tasarımı, ilgili hesap raporları ve çizimler aracılığıyla incelenmiştir. Yapıların yüksek yapı olması ve enine doğrultudaki narinliği sebebiyle bağımsız birer hesap modeli kurulması gerekli görülmüştür.

Yapıların yüksekliği, rijitliği ve geometrileri dikkate alındığında rüzgar etkilerine karşı hassas olduğu görülmektedir. Yapıların kullanımı sırasında konfor şartlarının değerlendirilmesi ile ilgili konularda yapıların rüzgar tüneli testlerini gerçekleştiren EDS’nin sunduğu rapor dikkate alınmıştır. Bununla birlikte rüzgar yükleri, TS EN 1991-1-4’e göre hesaplanmış ve yapısal eleman kontrolleri bağımsız hesap modeli yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

Yapısal Değerlendirme,

Çelik,

Mühendislik,

Sehim Kontrolü

Kategoriler:

Nuhoğlu İnşaat

Müşteri:

Türkiye

Ülke/Bölge:

Ankara

Konum:

Bir bakışta...

bottom of page